දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොර
Web Portal of Southern Co-Operatives | WPSC
එක්වන්න දකුණේ සුවිශාලතම ප්‍රජා ව්‍යාපාරය සමග

Tamil | English

දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය
www.dakshinacoop.org | www.දක්ෂිණකෝප්.org
National Productivity Award - 2008 - 2009 | Country's Best e-Content: e Swabhimani Award 2009

small logo

what is WPSC

දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොර දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළ වෙබ් අඩවියයි. එය දකුණු පළාත් සමුපකාර ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් අන්තර්ජාල පිවිසුමක්ද (web portel) වනු ඇත. දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොර සමුපකාර ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන් දේශීය භාෂාවන්ගෙන් ඇරඹි පුරෝගාමී වෙබ් අඩවියකි. 2008 වසරේ සැප්තැම්බර් මස දියත්වූ WPSC වෙබ් අඩවිය සමුපකාර ව්‍යාපාරය තොරතුරු තාක්ෂණ පරිසරය වෙත යොමු කිරීම සඳහා ක්‍රියා කරනු ඇත. දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවාවන් රැසක්මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා ක්‍රියාත්මක වේ. විශේෂයෙන්ම සමුපකාර ව්‍යාපාරය පිළිබඳ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාප්ති කාර්යය මේවායින් සුවිශේෂ වේ. මෙයට අමතරව සමුපකාර ව්‍යාපාරය මගින් ඉදිරිපත් කෙරෙන නිපයුම් හදුන්වා දීමද වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ සිදුවනු ඇත.


Contact Us | අප සමඟ සම්බන්ධ වන්න

About Us | අපි ගැන


NEWS | පුවත්
2012 වසරේ පුවත් සඳහා මෙම සබැඳියෙන් ඇතුල්වන්න

කළමනාකරණ පුහුණු වැඩමුලුවක්
සමුපකාර ප්‍රාදේශික හා කෝප් සිටි ඵලදායී ආර්ථික ඒකක බවට පත්කිරීම සඳහා කළමනාකරුවන්ට අවශ්‍යවන දැණුම, ආකල්ප හා කුසලතා සංවර්ධනය කිරීම අරමුනු කර ගනිමින් සංවිධානය වන වැඩමුලුවක් 2010 ඔක්තෝම්බර් මස 28 දින පෙ.ව 9.00 සිට ප.ව 4.30 දක්වා මාතර සී/ස මාතර දිස්ත්‍රික් සමුපකාර මණ්ඩල ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය.
(2010.10.24)

2010 ජුනි මස සිට සැප්තැම්බර් මස දක්වා කාලය තුල වැඩමුලු 06 ක්
2010 වසරේ ජුනි මස සිට සැප්තැම්බර් මස දක්වා කාලය තුල පහත දැක්වෙන වැඩමුලු දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංවිධානය කරනු ලැබ ඇත.

  • 2010.09.16 - ප්‍රසම්පාදනය පිළිබඳ මාතර හා හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල සමුපකාර සමිති නිළධාරීන් දැණුවත් කිරීමේ වැඩමුඵව.
  • 2010.09.02 - ජාතික සමුපකාර සංවර්ධන ආයතනය මෙහෙයවන කාර්යය සාධන තරගාවලිය පිළිබඳ දකුණු පළාත් සමුපකාර සමිති නිළධාරීන් දැණුවත් කිරීමේ වැඩමුලුව.
  • 2010.08.05 - ගාල්ල දිස්ත්‍රික් විවිධ සේවා සමුපකාර සමිති සඳහා එෆ් 28 වාර්තාව සමාලෝචනය හා සකස් කිරීම පිළිබඳ දැණුවත් කිරීමේ වැඩමුලුව.
  • 2010.09.16 - ප්‍රසම්පාදනය පිළිබඳව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ සමුපකාර සමිති නිළධාරීන් දැණුවත් කිරීමේ වැඩමුඵව.
  • 2010.06.29 - ප්‍රාථමික සමිතියක ගිණුම් ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ නවක සමුපකාර සංවර්ධන නිළධාරීන් දැණුවත් කිරීමේ වැඩමුලුව..

(2010.10.24)

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය IYC සඳහා වෙබ් අඩවියක් දියත් කරයි
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය 2012 ජාත්‍යන්තර සමුපකාර වර්ෂය (IYC) වෙනුවෙන් වෙබ් අඩවියක් දියත් කර ඇත. http://social.un.org/coopsyear/index.shtml ලිපිනයෙන් මෙම වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ විය හැක.
(2010.08.26)

ඕපන් ඔෆිස් සිංහල භාෂීය අතුරු මුහුනත නිකුත්වේ
ඕපන් ඔෆිස් කාර්යාල මෘදුකාංගය කට්ටලයෙ 3.2 වර්ෂනය සිංහල භාෂීය අතුරු මුහුනත ද සහිතව දැන් නිකුත්ව ඇත. එය පර්යේෂනාත්මක නිකුත්වෙන් අනතුරුව නිකුත්වන ස්ථාවර නිකුත්ව වෙයි. සිංහල භාෂීය අතුරු මුහුනත් නිදහස් හා විවෘත මෘදුකාංග ලැදි ප්‍රජාවෙ දායකත්වයෙන් නිර්මාණය වී ඇත.මෙම මෘදුකාංගයේ සිංහල භාෂීය වෙබ් පිටුවට මෙම සබැඳියෙන් ඇතුල්විය හැක: http://si.openoffice.org
(2010.08.06)

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යන්තර සමුපකාර දිනය, 2010 ජූලි 03, "සමුපකාර ව්‍යවසාය කාන්තාව සවිබල ගන්වයි"

"UN International Day of Cooperatives, 3 July 2010 "Cooperative enterprise empowers women"

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යන්තර සමුපකාර දිනය (United Nations International Day of Cooperatives) වාර්ෂිකව ජූලි මස පළමු සෙනසුරාදා දිනයේදී සමරණු ලබයි. එය  ගෝලීය ගැටලු ඇමතීම පිණිස සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ දායකත්වය අවධාරණය පිණිස ජාත්‍යන්තර සමුපකාර සංධානය හා  එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඒකාබද්ධව සංවිධානය කරයි. මෙම තේමාව වර්ෂයේ පළමු අර්ධය තුලදී සමුපකාර ප්‍රවර්ධන හා අභිවර්ධන කමිටුව (Committee for the Promotion and Advancement of Cooperatives) මගින් තෝරා ගැනේ.1995 සිට ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණු එක්සත් ජාතීන්ගේ සමුපකාර දිනයේ අරමුණ වන්නේ සමුපකාරය පිළිබඳ දැණුවත්කම ඉහල දැමීම, එක්සත්ජාතීන්ගේ හා ජාත්‍යන්තර සමුපකාර සංධානයේ අභිමතාර්ථ හා අරමුණු ඉස්මතු කිරීම, එක්සත් ජාතීන් විසින් අමතනු ලබන ප්‍රධාන ගැටලු සඳහා වන සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ දායකත්වය අවධාරණය යන කාරණාය. එය තව දුරටත් නාභිගත වන්නේජාත්‍යන්තර සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ හා රාජ්‍යය ඇතුලු ප්‍රාදේශීය, ජාතික හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අනෙකුත් අංශයන් සමඟ හවුල්කාරිත්වයක් හා දිගුවක් ඇතිකර ගැනීමටයි.එක්සත් ජාතීන්ගේ ජාත්‍යන්තර සමුපකාර දිනය හා සමගාමීව ICA ජාත්‍යන්තර සමුපකාර දිනය සමරණ අතර එය 1923 සිට පැවැත්වෙන්නකි.

සමුපකාරය කාන්තාව සවිබල ගන්වයි - තේමා පසුබිම

මෙම වසරේ තේමාව ඔස්සේ ඉස්මතු කරන්නේ සමුපකාර මොඩලය කාන්තාවන් සාර්ථකව සවිබල ගන්වන බවයි. එය "ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා වන බීජින් වේදිකාවේ - Beijing Platform for Action (වැඩි විස්තර සඳහා ඇතුල්වන්න : Beijing+15) 15 වන සංවත්සරයට සබැදියක් සපයයි. කාන්තාවන් ගේ ව්‍යවහාරික හා උපක්‍රමික අවශ්‍යතා වන්ට අනුකූලව ක්‍රියා කිරීමේ ප්‍රධාන භූමිකාවක් සමුපකාරයට පවතී. එය කාන්තාවන් පමනක් පදනම් වන සමුපකාර හරහා හෝ දෙපාර්ෂවයම නියෝජනය වන සමුපකාර හරහා හෝ සිදුකල හැක.සමුපකාරය ඵලදායී සංවිධාන ආකෘතියක් කාන්තා සාමාජිකයන් සඳහා හා සේවිකාවන් සඳහා ඉදිරිපත් කරනු / කල යුතුව ඇත. ඒ යටතට හොද වැඩ පරිසරයක්, සකසුරුවම හා ණය පහසුකම්, සෞඛ්‍ය, නිවාස හා සමාජ සේවාවන් ද අධ්‍යාපනය හා පුහුණුවද අයත්වනු ඇත. එසේම ආර්ථික ක්‍රියාකාරිත්වයට කාන්තාවන්ගේ සහභාගිත්වය සඳහා සමුපකාරය අවස්ථාව සලසා දෙයි. මෙම සහභාගිත්වය හරහා කාන්තාවන් ආත්ම විශ්වාසය හා ස්වයං ගරුත්වය ඇතිකර ගනු ඇත. එසේම මෙම කාර්යයන් හරහා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමානාත්මතාවය සඳහාද ඉඩකඩ විවිර වේ.

වැඩිදුර කියවීම සඳහා වෙබ් සම්පත් (Web Resources)

ජාත්‍යන්තර සමුපකාර දිනය පිළිබඳ වැඩි දුර විස්තර ICA වෙබ් අඩවියට ප්‍රවේශ වීමෙන් (ඉංග්‍රීසි බසින්) ලබාගත හැක.
(2010.06.30)

සමුපකාර සංවර්ධන e සඟරාවේ 2010 වසරේ පළමු කලාපය
සිංහල බසින් ප්‍රකාශයට පත්වන සමුපකාර අධ්‍යයනය පිළිබඳ පළමු අන්තර්ජාලගත ශාස්ත්‍රීය ප්‍රකාශනය වන සමුපකාර සංවර්ධන ඊ සඟරාවේ 2010 ජනවාරි - ජුනි කලාපය සඳහා 2010 මැයි මස අවසානය දක්වා ලිපි බාර ගැනීමට නියමිතය. අදාල විෂයය ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳව උන්නදුවක් දක්වන ලේඛකයන්ට සඟරාව සඳහා ලිපි සම්පාදනය කල හැක. ඔබගේ ලිපි gprabath@gmail.com ලිපිනයට සඟරාවේ සංසකාරකවරයා වෙත යොමු කරන්න.
(2010.04.29)

තීරකකරණ කාර්යය පටිපාටිය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුවක්
තීරකකරණය පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තු නිළධාරීන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුලුවක් 2010.02.19 දින පැවැත්වූ අතර සමුපකාර සංවර්ධන උප කොමසාරිස් පී.ඩී ලියනගේ මහතා සහ ජේ.ද.එස් අමිතා මහත්මිය විසින් වැඩමුලුව මෙහෙයවනු ලැබිණි. මෙම වැඩමුලුවේදී තීරකකරණයේ ගුනාත්මක තත්වය ඉහල නැංවීම පිළිබඳව විශේෂයෙන් සාකච්ඡාවට ලක්විය.
(2010.02.20)

එක්සත් ජාතීන් 2012 ජාත්‍යන්තර සමුපකාර වර්ෂය ලෙස ප්‍රකාශ කරයි
එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය 2012 වර්ෂය ජාත්‍යන්තර සමුපකාර වර්ෂය (International Year of Co-Operative) ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.සමුපකාර ව්‍යාපාරය සමාජ - ආර්ථික සංවර්ධනයට දක්වන දායකත්වය ඉස්මතු කරමින්මෙම නම් කිරීම සිදුකර ඇත. එසේම දුගීබව අවමකරණයේ,රැකියා ජනනයේ හා සමාජ අනුකලනයේ සමුපකාර ව්‍යාපාර ශක්‍යතාවන් මෙහිදී අවධානයට යොමු වී ඇත. වැඩිදුර විස්තර සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ වෙබ් අඩවියේ http://www.un.org/News/Press/docs/2009/dev2784.doc.htm පිටුවට පිවිසෙන්න.
(2010.01.17)

ඕපන් ඔෆිස් 3.2 පර්යේෂණාත්මක නිකුතුව සිංහල භාෂාවෙන්
කාර්යයාල යෙදුම් මෘදුකාංග සමුපකාර ව්‍යාපාරයේ කටයුතු සඳහා අත්‍යාවශ්‍ය පරිගණක තාක්ෂණ මෙවලමකි. මෙම මෘදුකාංග බොහොමයක් මුදල් ගෙවා ලබාගතයුතු වානිජ මෘදුකාංග වේ. මෙයට වෙනස් ලෙසින් නිදහස් හා විවෘතමූල මෘදුකාංගයක් ලෙස එලිදැක්වෙන ඕපන් ඔෆිස් මෘදුකාංග කට්ටලයේ නවතම වෙලුම වන OpenOffice 3.2 තත්ත්ව පිරික්සුමට භාජනය නොවූ වෙලුම දැන් නිකුත් වී ඇත. මෙම නිකුතුවේ විශේෂත්වය වන්නේ සිංහල භාෂා අතුරු මුහුනතද සහිත වෙලුමක් නිකුත් වීමයි. මෙය පරිගණක ක්ෂේත්‍රයේ සිංහල භාෂා භාවිතය සම්බන්ධ විශේෂ අවස්ථාවක් වන අතර දේශීය භාෂාවන්ගෙන් මූලිකව කටයුතු කරන සමුපකාර ව්‍යාපාරයට මෙය වැදගත් කාරණයක් වනු ඇත. ඕපන්ඔෆිස් භාගත කර ගැනීමට හා වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න - http://www.openoffice.org
(2010.01.17)

සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු නිළධාරීන්ගේ වාර්ෂික සුහද හමුව
සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව (රේඛීය) විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු නිළධාරීන්ගේ අභිප්‍රේරණ වැඩසටහන හා සුහද හමුව 2009.12.19 දින මාතර උයන්වත්ත ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. සමුපකාර විද්‍යාලය තුල එක්ව පුහුණුවීම් ලබා මේවන විට දිවයිනේ විවිධ පළාත් වල සේවය කරන සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු නිළධාරීන් සහ ඔවුන්ගේ පවුල්වල සාමාජිකයින් මේ සඳහා සහභාගිවීමට නියමිතය.
(2009.12.14)

Win-Win ණය අයකර ගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමය
දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සමුපකාර ග්‍රාමීය බැංකුවල අතපසු හා කල්පසු ණය අයකර ගැනීමේ ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් ලෙස හදුන්වා දී ඇති Win-Win ණය අයකර ගැනීමේ යෝජනා ක්‍රමය හා ඊට අදාල චක්‍රලේඛය පිළිබඳව සමුපකාර සංවර්ධන නිළධාරීන් හා විවිධසේවා සමුපකාර සමිතිවල කලමනාකරිත්වය දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු කිහිපයක් මේ වනවිට පවත්වා අවසන් කර ඇත.
(2009.12.14)

Cyber School of Co-Operative ව්‍යාපෘතිය ඇරඹේ
සයිබර් අවකාශයේ සමුපකාර විද්‍යාලය - සයිබර් ස්කූල් ඔෆ් කෝපරේටිව් නමින් විවෘක පුහුණු ආධාරක ඇතුලත් ව්‍යාපෘතියක් දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොර වෙබ් අඩවිය අළුතින් හදුන්වා දී ඇත. පොදු නිර්මානාත්මක බල පත්‍ර ක්‍රමය යටතේ මෙහි ඇතුලත් පුහුණු ආධාරක ඕනෑම අයෙකුට භාවිතා කල හැකි වනු ඇත.
(2009.11.26)

ඉ-ස්වාභිමානී (National Best e-Content Award) සම්මාන උළෙලේ දී ඉ-රාජ්‍ය/ඉ-ආයතන අංශයේ හොදම ඉ-අන්තර්ගතයට හිමි සම්මානය දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොරට
Web Portal of Southern Co-Operatives produced by Department of Co-Operative Development - Southern Province has been selected, as one of the Country's Best e-Content in Category e-Government and Institutions


දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව වෙනුවෙන් ලෝක බැංකුවේ ග්‍රී ලංකා අධ්‍යක්ෂ Naoko Ishii මහත්මිය අතින්ප්‍රභාත් ගලගමගේ මහතා සම්මානය ලබා ගත් අවස්ථාව

2009.11.06 දින කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේදී පැවති ඉ-ස්වාභිමානී හොදම ඉ-අන්තර්ත තේරීමේ ජාතික සම්මාන උළෙලේදී ඉ-රාජ්‍ය හා ආයතන අංශයේ හොදම ඉ-අන්තර්ගතයට හිමි ජාතික සම්මානය දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොර වෙබ් අඩවිය දිනාගත් බව සතුටින් දැනුම් දෙමු. තාක්ෂණික දැනුමින් හෙබි කාර්යය මණ්ඩලද, සම්පත්ද බහුල ආයතන රැසක් සමඟ තරගකාරීව අප ලබාගත් සම්මානය සමස්ත සමුපකාරික ප්‍රජාවේ ජයග්‍රහනයක් වනු ඇත. අප විසින් දිනාගත් මෙම සම්මානය අපගේ සේවාදායක ව්‍යාපාරය වන සමුපකාර ව්‍යාපාරය වෙත තොරතුරු තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රය ඔස්සේ වඩා පිරිපුන් සේවාවක් සැපයීමට අප වෙත කරනු ලැබූ දිරිගැන්වීමක් වනු ඇත.

මෙම සම්මානය පිළිබඳ වැඩි දුර විස්තර http://nca.nenasala.lk/ ලිපිනයෙන් ලබා ගත හැක. සම්මාන උත්සවය පිළිබඳ ජාතික රූපවාහිනිය ඹස්සේ විකාශනය වන ඉ-නැණසල වැඩසටහනේ වීඩියෝ ක්පය සඳහා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනයේ වෙබ් අඩවියේ  http://icta.lk/index.php/media-gallery සබැදියට පිවිසෙන්න.


(2009.11.10)

සමුපකාර අධ්‍යයන ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවක්
සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සමුපකාර සේවකයන් උදෙසා සමුපකාර අධ්‍යයන ඩිප්ලෝමාවක් 2010 වසරේ ජනවාරි මස සිට ඇරඹීමට කටයුතු යොදා ඇති අතර දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු නිළධාරීන් පාඨමාලාවේ උපදේශකවරුන්ලෙස කටයුතු කරනු ඇත. වසරක අර්ධ කාලීන පාඨමාලාවක් වන මෙම පාඨමාලාව තුල සමුපකාර අධ්‍යයනයට වැදගත් වන සමාජීය විද්‍යා හා කලමනාකරණ විද්‍යා විෂයය ක්ෂේත්‍රයන්ගේ සංකලනයක් ප්‍රධාන වශයෙන් ඇතුලත් වනු ඇත. මෙම පාඨමාලාව සම්පූර්ණයෙන් නොමිලයේ පැවැත්වීමට නියමිතය.
(2009.11.03)

විගණන ප්‍රමිත පිළිබඳ වැඩමුළු අවසන්වේ 
සමුපකාර සංවර්ධන නිළධාරීන් සඳහා විගණන ප්‍රමිත පිළිබඳ වැඩිදුර පුහුණුවක් ලබා දීම සඳහා සැලසුම්කල නේවාසික වැඩමුළු මේ වන විට පවත්වා අවසන් කර ඇත. ඉදිරියේදී සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමෙන්තුව විසින් සිදුකරණ විගණනයන් ග්‍රී ලංකා විගණන ප්‍රමිතයන්ට පූර්ණව අනුකූලව වන ලෙස සිදු කිරීමට මේ අනුව සැලසුම් කර ඇත. 
(2009.11.03)

සමුපකාර අනන්‍යතාවය පිළිබඳ ප්‍රකාශය 
සමුපකාර අනන්‍යතා පුකාශනයේ සිංහල අනුවර්තනයක් අප වෙබ් අඩවියේ අතත්‍ය පොත් හලින් බාගත කර ගත හැක. 
(2009.10.10)

෴2009 ජාතික ඵලදායීතා සම්මාන උළෙලේ දී විශේෂ කුසලතා සම්මානයක් දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව නැවතත් හිමිකර ගනී෴
2009 ඔක්තෝම් මස 06 දින පැවති ජාතික ඵලදායීතා සම්මාන උළෙලේදී අන්තර් දෙපාර්තමේන්තු අංශයෙන් විශේෂ කුසලතා සම්මානයක් ‍හිමිකර ගනිමින් දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ඵලදායීතා සංකල්පය තුලින් විශිෂ්ට යන් අතරට නැවතත් එක්විය. 2008 වසරේදීද අප දෙපාර්තමේන්තුව විශිෂ්ට කුසලතා සම්මානයක් හිමිකරගනු ලැබිණි.
(2009.10.07)

මධ්‍යම පරිමාන ව්‍යාපාරික අංශයෙන් ජාතික මට්ටමේ දෙවන ස්ථානය සී/ස බෙරලපනාතර වි.සේ.ස සමිතිය දිනාගනී.
2009 ඔක්තෝම්බර් මස 06 දින පැවති ජාතික ඵලදායීතා සම්මාන උළෙලේ දී සී/ස බෙරළපනාතර සමුපකාර සමිතිය මහා පරිමාන ව්‍යාපාරික අංශයෙන් දෙවන ස්ථානය දිනාගනු ලැබිණි. බෙරලපනාතර විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියට දකුණු පළාතේ සමුපකාරිකයන්ගේ උනුස්ම් සුභපැතුම්.
(2009.09.25)

ඕපන් ඔෆිස් ඉම්ප්‍රෙස් ගැන ඊ පොතක් ලගදීම නිකුත්වේ
ඕපන් ඔෆිස් කාර්යයාලීය මෘදුකාංග කට්ටලයේ එන ප්‍රසන්ටේශන් මෘදුකාංගය වන ඕපන් ඔෆිස් ඉම්ප්‍රෙස් පිළිබඳ සිංහල භාෂීය ඊ පොතක් 2009 දෙසැම්බර් මස අවසානයේදී දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොර ඔස්සේ නිකුත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත.
(2009.09.25)

මෘදුකාංග නිදහසේ දිනය - 2009 සැප්තැම්බර් 19
නිදහස් හා විවෘත මෘදුකාංග ප්‍රවර්ධනය අරමුණු කරගත් නිදහස් මෘදුකාංග දිනය 2009 සැප්තැම්පර් 19 දිනට යෙදී ඇත. අපට වඩාත් ගැලපෙන මෙම මෘදුකාංග ප්‍රවර්ධනයට දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සිය වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ දායකත්වය සපයයි. මේ අනුව නිදහස් හා විවෘත මෘදුකාංග පිළිබඳ ඊ පොත් කිහිපයක් ඉදිරියේදීද නිකුත් කිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. නිදහස් මෘදුකාංග දිනයට දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොර වෙබ් අඩවියේ උණුසුම් සුභ පැතුම්.
(2009.09.18)

46(1) පරීක්ෂණ පිලිබඳ වැඩමුලුවක්
සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තු නිළධාරීන් සඳහා 46(1) පරීක්ෂණ පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුලුවක් ගාල්ල සමෝදා උත්සව ශාලාවේදී 2009.09.10-11 දෙදින තුල පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත. වැඩිදුර විස්තර සඳහා අධ්‍යාපන විෂයය බාර හිරන්ති ගුරුසිංහ මෙනවිය අමතන්න.
(2009.08.21)

විධායක නිළධාරීන් සඳහා වන පරිගණක සාක්ෂරතා පාඨමාලාව සඳහා අයදුම්පත් කැදවේ
සමුපකාර සමිතිවල විධායක මට්ටමේ නිළධාරීන් සඳහා වන මූලික පරිගණක සාක්ෂරතා පාඨමාලාව සඳහා 2009.08.29 දින දක්වා අයදුම්පත් බාර ගැනීමට කටයතු යොදා ඇති අතර අදාල අයදුම්පත් විවිධ සේවා හා අනෙකුත් විශාල මට්ටමේ ප්‍රාථමික සමිතිවලට තැපැල් මගින් යොමුකර ඇත.
(2009.08.21)

මූලික පරිගණක සාක්ෂරතා පාඨමාලාව 2009.07.19 දින ඇරඹේ
මාතර පරිගණක සම්පත් මධ්‍යස්ථානයේ මූලික පරිගණක සාක්ෂරතාව පිළිබඳ පාඨමාලාව පළාතේ විවිධසේවා සමුපකාර සමිතිවල ගරු සභාපතිවරුන් වෙනුවෙන් 2009.07.19 දින පෙ.ව 8.15 ට ඇරඹීමට නියමිත අතර අදාල කාලසටහන හා විෂයය මාලාව ඇතුළු සෙසු තොරතුරැ ඔවුන් වෙත තැපැල් මගින් දන්වා යවා ඇත.
(පාඨමාලාව පෙ.ව 815 සිට ප.ව 4.45 දක්වා පැවැත්වේ)
(2009.07.10)

පරිගණක සම්පත් මධ්‍යස්ථා‍නය ආරම්භවේ
2008 වර්ෂයේ උපමාන පාදක වැය යටතේ මාතර දිස්ත්‍රික් සමුපකාර මණ්ඩල පරිශ්‍රයේ ස්ථාපිත කර ඇති පරිගණක සම්පත් මධ්‍යස්ථානය 2009 පූලි මස 07 දින දකුණු පළාත් ආහාර, සමුපකාර... අමාත්‍ය ගරු යූ.ජී.ඩී ආරියතික මැතිතුමා අතින් විවෘත විය. මෙම මධ්‍යස්ථානයේ දී මූලික පරිගණක සාක්ෂරතාවය පිළිබඳ මාස 1 1/2 ක පාඨමාලාවක් (කාර්යයාලීය මෘදුකාංග පිළිබඳ සහතික පත්‍ර පාඨමාලාවේ පලමු මොඩියුලය) විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිවල ගරු සභාපතිවරුන් වෙනුවෙන් ඇරඹීමට නියමිතය. අනතුරුව සමුපකාර සේවක ප්‍රජාව වෙත පාඨමාලාවන් ක්‍රියාත්මක වනු ඇත.
(2009.07.08)

"සමුපදීපනී" අතිරේකය අන්තර්ජාලයට
සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සෑම සතියකම අවසන් සිකුරාදා දින "දිණමිණ" පුවත්පත සමග පල කරන "සමුපදීපනී" සමුපකාර අතිරේකය දැන් ඔබට අන්තර්ජාලයෙන්ද කියවීමේ හැකියාව ඇත. මේ සඳහා සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ www.coop.gov.lk වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න. සමූපදීපනී අතිරේකයද අන්තර්ජාලයට එක්වීම ඔස්සේ අන්තර්ජාලයේ සිංහල භාෂීය අන්තර්ගතය මෙන්ම සමුපකාර ව්‍යාපාරය පිළිබඳ අන්තර්ගතයද ඉහල නැංවෙනු ඇත.

අන්තර්ජාලයට එක්වූ සමූපදීපනී අතිරේකයට දකුණු පළාත් සමුපකාරිකයන්ගේ උණුසුම් සුභපැතුම්.
(2009.06.26)

විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිවල නව ප්‍රවේශයක් සඳහා වූ කතිකාවතක්
දකුණු පළාතේ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිවල කාර්යය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීමේ අරමුණින් 2009 ජුනි මස 12,13,14 තෙදින ඇඹිලිපිටිය ග්‍රාමීය නායකයන් පුහුණු කිරීමේ ජාත්‍යන්තර මධ්‍යස්ථානයේදී කතිකාවතක් පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති අතර දකුණු පළාතේ සියලු විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිවල ගරු සභාපතිවරුන්, ‍උප සභාපතිවරුන්, සාමානාධිකාරීවරුන් හා සමිතිභාර සමුපකාර සංවර්ධන නිළධාරීන් ගේ සහභාගිත්වයෙන් කතිකාවත පැවැත්වෙනු ඇත.
(2009.06.08)

උසස් ඵලදායීතා ශිල්පක්‍රම පිළිබඳ වැඩමුළුවක්
සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් උදෙසා උසස් ඵලදායීතා ශිල්පක්‍රම පිළිබඳ පුහුණු වැඩමුළුවක් 2009.05.12 දින දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවනාගාරයේදී පවත්වනු ලැබිනි. මෙම වැඩමුළුව ජාතික ඵලදායීතා ලේකම් කාර්යයාලයේ හිටපු සහකාර අධ්‍යක්ෂ වරයෙකු වන මේ වන විට නියාගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරන සුමිත් ශාන්ත මහතා විසින් මෙහෙයවනු ලැබිණි.
(2009.05.18)

උතුරේ ජනතාව සඳහා ප්‍රජා සත්කාරක සේවා ව්‍යාපෘතියක්

උතුරේ මුදාගත් ප්‍රදේශවල ජනතාව වෙනුවෙන් දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සහ සමුපකාර සමිති ඒකාබද්ධව ආහාර හා වෙනත් අත්‍යාවශ්‍ය භාන්ඩ ගුවන් මගින් 2009.04.23 දින සිට යැවීමට කටයුතු කරමින් පවතින අතර මේ වන විට රුපියල් ලක්ෂ විසිඑකක් පමණ වටිනා ද්‍රව්‍ය උතුරට යොමුකර ඇත.
(2009.04.27)

෴අවුරුදු උදානය - 2009෴
ආහාර හා සමුපකාර...අමාත්‍යාංශයෙන් අවුරුදු පොළක් ගාලු නගරයේ දී
අළුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් දකුණු පළාතේ සමුපකාර ව්‍යවසායකයින් තම නිශ්පාදන හා අළෙවි ද්‍රව්‍ය ඉදිරිපත් කරනු ලබන අවුරුදු උදානය 2009 අවුරුදු පොළ ගාල්ල සමනල ක්‍රීඩාංගනයේදි 2009.04.08 සිට 2009.04.11 දක්වා පැවැත්වේ.අවුරුදු සමයේ උසස් තත්වයේ භාන්ඩ වෙළද පොලේ මිලට වඩා ඉතාමත්ම අඩු මිලට ලබා ගැනීමට අවුරුදු පොල වෙත පිය නගන්න.
(2009.04.06)

අවුරුදු සමයේ දකුණු පළාතේ අඩුම බඩුමිල අපෙන්
සිංහල හා හින්දු අවුරුදු සමයේදී අත්‍යාවශ්‍ය පාරිභෝගික භාන්ඩ රැසක් අවම මිල ගණන් යටතේ සැපයීමට කැෆ්රෝ කෝප් ආයතනයත් එය සමඟ ඒකාබද්ධව කටයුතු කරන දකුණු පළාතේ විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිත් පියවර ගෙන ඇත. මේ අනුව අළුත් අවුරුද්දේ දකුණු පළාතේ අවම බඩු මිල ඉදිරිපත් කරන්නේ සමුපකාර ව්‍යාපාරයයි. ඔබගේ අළුත් අවුරුදු බඩු මල්ල මිලට ගැනීමට ඔබ ප්‍රදේශයේ විවධ සේවා සමුපකාර සමිතියට පියනගන්න.
(2009.04.03)

Open Office Writer පද සැකසුම් මෘදුකාංගය පිලිබඳ කෘතියක් පලමු වරට සිංහල බසින් නිකුත්වේ
පද සැකසුම් කටයුතු සඳහා උපයෝගී කර ගන්නා විශිෂ්ඨතම මෘදුකාංගයක් වන ඕපන් ඔෆිස් රයිටර් මෘදුකාංගය පිළිබඳව සිංහල බසින් රචනා වූ පලමු කෘතිය 2009 අප්‍රේල් මස දී සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශණයක් ලෙස එලි දැක්විනි. මෙම වෙබ් අඩවියේ eBook සබැදිය ඔස්සේ වෙබ් අඩවියේ අතත්‍ය පොත් හලින්විද්‍යුත් පොතක් හෙවත් ඊ පොතක් ලෙසින් මෙම කෘතිය නොමිලයේ අවපතනය කරගත හැක.
(2009.04.03)

Mini Coop City කලමනාකරුවන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවක් අප්‍රේල් මසදී
මිනි කෝප් සිටි 1000 ක් පිහිටුවීමේ වැඩසටහනට සමගාමීව අදාල නිළධාරීන් සඳහා වන පුහුණු වැඩසටහන් මාලාවක් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සංවිධානය කර ඇත. මෙම වැඩසටහන් තුලදී පහත විෂයය ක්ෂේත්‍රයන් පිලිබඳ පුහුණුවක් සමුපකාර සේවක ප්‍රජාව වෙත ලබාදීමට නියමිතය.

පාරිභෝගික සත්කාරය
භාන්ඩ ප්‍රදර්ශන ශිල්පක්‍රම
සුපිරි වෙළදසැල් සඳහා ගිණුම්කරණ විධික්‍රම
ප්‍රාදේශික කාරක සභාව වෙත බලය ලබාදීම
(2009.04.02)

සිංහල යුනිකේත දකුණු පළාත් සමුපකාර ව්‍යාපාරය තුල ජනප්‍රිය කිරීමේ වැඩසටහනක්
පරිගණක තුල සිංහල භාෂාව භාවිතය පිලිබඳ සම්මත ආකෘතිය වන යුනිකෝඩ් ක්‍රමය දකුණු පළාතේ සමුපකාර සමිති තුල ජනප්‍රිය කරවීම සඳහා සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරමින් සිටී. මේ මගින් සමුපකාර සමිති වලට සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සමගත්, සමුපකාර සමිති අතරත් විද්‍යුත් තැපෑල හරහා සංනිවේදනයේ නිරත වීමේදී දේශීය භාෂාවන්ගෙන් කටයුතු කිරීමේ පහසුකම හිමිවේ.

මේ සඳහා ආරම්භක පියවර ලෙස සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ පරිගණක ආශ්‍රිත කටයුතුවල නිරතවන නිළධාරීන් වෙත සිංහල යුකිකේත හදුන්වාදීම 2009.03.27 පැවැත්වෙන දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටනක් මගින් සිදුකිරීමට කටයුතු යොදා ඇත. මෙම වැඩසටහන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු ශ්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්වේ
(2008.03.20)

2008 ජාතික ඵලදායීතා සම්මාන උළෙලේදී දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව අන්තර් දෙපාර්තමේන්තු අංශයෙන් සම්මානයට පත්වෙයි
2008 ඔක්තෝම්බර් මස 21 දින බන්ඩාරණායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රන ශාලාවේදී පැවති 2008 ජාතික ඵලදායීතා සම්මාන උළෙලේ දී දකුණු පලාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව අන්තර් දෙපාර්තමේන්තු අංශයෙන් විශේෂ කුසලතා සම්මානයක් හිමිකරගනිමින් ඵලදායීතාවය පිළිබඳව ජාතික විශිෂ්ඨයන් දාහතර දෙනා අතරට එක්විය. අතිශය තරඟකාරී සම්මාන උළෙලක් වන ඵලදායීතා සම්මාන උළෙල තුලදී පළාත් සමුපකාර දෙපාර්තමේන්තුවක් සම්මානයෙන් පුද ලද පලමු අවස්ථාව මෙයයි.
(2008.10.22)

2008 ජාතික ඵලදායීතා සම්මාන උළෙලේදී කොටපොල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය මහා පරිමාන සේවා අංශයෙන් සම්මාන දිනාගනී
2008 ඔක්තෝම්බර් මස 21 දින බන්ඩාරණායක ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රන ශාලාවේදී පැවති 2008 ජාතික ඵලදායීතා සම්මාන උළෙලේ දී දකුණු පලාත නියෝජනය කරන සී/ස කොටපොල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය මහා පරිමාන සේවා අංශය තුලින්තෙවන ස්ථානය හිමිකර ගනිමින්ඵලදායීතා ක්ෂේත්‍රයේ විශිෂ්ඨයන් අතරට සමුපකාර ව්‍යාපාරය ඔසවා තබා ඇත.

කොටපොල විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතිය වෙත අපගේ උණුසුම් සුභපැතුම්.
(2008.10.22)

සමුපකාර සංවර්ධන ඊ සඟරාව සමුපකාර අධ්‍යයනය පිළිබඳව අන්තර්ජාල මාධ්‍යයෙන් සිංහල බසින් ප්‍රකාශයට පත්වන පුරෝගාමී සගරාව සමුපකාර සංවර්ධන ඊ සඟරාවයි. පහත සබැදීන්ගෙන් මෙම සඟරාව කියවිය හැක.
2009 ජනවාරි - ජුනි කලාපය
2009 ජූලි - දෙසැම්බර් කලාපය

අතත්‍ය පොත්හල | Virtual BookShop සමුපකාර ව්‍යාපාරයට වැදගත් මාතෘකා ඔස්සේ ලියවුනු ඊ පොත් අපගේ අතත්‍ය පොත් හලින් (Vertual Book Shop) PDF ලේඛනයක් ආකාරයෙන් නොමිලයේ බාගත කර ගත හැක.

අතත්‍ය පොත්හලට ඇතුලුවන්න

සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාරතමේන්තුව - රේඛීය www.coop.gov.lk අඩවි ලිපිනය ඔස්සේ මධ්‍යම රජයේ සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවියට ඇතුලත් විය හැක. සමුපකාර ව්‍යාපාරය සම්බන්ධ අප වෙබ් අඩවියේ නොමැති සම්පත් එම වෙබ් අඩවියේ පැවතීමට හැක. එසේම දිණමින පුවත්පත සමඟ නිකුත් වන සමූප දීපනී අතිරේකය මෙම වෙබ් අඩවිය හරහා කියවිය හැක.

මුද්‍රිත ප්‍රකාශන සමුපකාර ව්‍යාපාරයට අදාල මුද්‍රිත ප්‍රකාශන පිලිබඳ දැනුවත් වීමට මෙම සබැදිය භාවිතා කරන්න

අපගේ සේවාන්අපගේ සේවාවන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ පුරවැසි ප්‍රඥප්තියකට අනුවය. මෙම පුරවැසි ප්‍රඥප්තියේ පිටපතක් ඕනෑම සමුපකාර සංවර්ධන උප කොමසාරිස් කාර්යයාලයෙන් හෝ සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යයාලයෙන් ලබාගත හැක.

තොරතුරු තාක්ෂණිකහා සිංහල බස පිළිබඳ වෙබ් අඩවි http://www.icta.lk/
http://www.siyabas.lk/
http://groups.google.com/group/Sinhala

About Us | Site Map | Report Bugs | Credits | ©2008-2009 Department of Co-Operative Development(sp)