දක්ෂිණ සමුපකාර අන්තර්ජාල බිහිදොර
Web Portal of Sourthen Co-Operatives | WPSC
එක්වන්න දකුණේ සුවිශාලතම ප්‍රජා ව්‍යාපාරය සමග

Tamil | English

දකුණු පළාත් සමුපකාර සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙබ් අඩවිය
www.dakshinacoop.org | www.දක්ෂිණකෝප්.org
National Productivity Award - 2008 - 2009 | Country's Best e-Content: e Swabhimani Award 2009

small logo

සකසුරුවම හා ණය ගණුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිති | SANASA

ලාංකීය ක්ෂුද්‍ර මූල්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛයා වන්නේ සමුපකාර ව්‍යාපාරයයි. විවිධ සේවා සමිති හා සම්බන්ධිත ග්‍රාමීය බැංකු හා ගම් මට්ටමින් ප්‍රජාව ඒකාබද්ධවී ගොඩ නගන සකසුරුවම් හා ණය ගණුදෙනු සමුපකාර සමිතිද ප්‍රධාන වශයෙන් ගත්කල ඒ තත්වය හොදින් පැහැදිලි වේ. සකසුරුවම හා ණය ගණුදෙනු සමුපකාර සමිති වල විශේෂත්වය වන්නේ සෘජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී උපක්‍රම ශාවිතා කරමින් ඒවා ගොඩනැගී තිබීමයි. මේ නිසා සමාමාජිකයන්ට තම සමිතිය විනිවිද දැකිය හැකි අතර, ඒවායේ අඩුපඩු හා අක්‍රමිකතා වෙතොත් ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක විය හැක. මෙම සමිති ආකෘතිය හොද සමාජීය විගණනයක් සහිත ආයතන වර්ගයක් ලෙස දැකිය හැක. ග්‍රාමීය හා නාගරික මධ්‍යම පන්තියට මෙන්ම එයට පහල ස්ථරයන්‍ටද සම්ප්‍රදායික බැංකු මගින් නෙකෙරෙන සේවාවාක් මෙම සමිති හරහා ලැබෙනු ඇත. එසේම මෙම සමිති හරහා ගොඩ නැගෙන්නේ හුදු ව්‍යවසායක සබඳතාවක් නොව එකට එක්වී දිවි ගෙවන ප්‍රජාවක සංසක්තිය තව දුරටත් වර්ධනය කරන සංස්කෘතිකමය සබඳතාවකි. එය මිනිසුන්ට සාමූහිකත්වය මෙන්ම සෘජු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ඇති මහැගි බව පිළිබඳ පාඩම්ද කියා දෙනු ඇත.

ලාංකීය සමුපකාර ව්‍යාපාරය ආරම්භ වන්නේම ණග ගණුදෙනු සමුපකාර සමිති ආකෘතියෙනි. ඒ දුම්බර සමුපකාර ණය දෙන සමිතිය නමින් 1906 වර්ෂයේදීය. තෙල්දෙණියේදී ඇරඹුණු මෙම සමිතියේ පළමු සභාපති ධූරය දැරුවේ පොලිස් මහේස්ත්‍රාත් ධූරය දැරූ දුණුවිල මහතාය. සී.රාසනායගම් මහතා ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කලේය. මෙම සමිතිවල පුරෝගාමී මෙහෙවරෙන් අනතුරුව 1911 දී ණය දෙන සමුපකාර සමිති ආඥා පණත ව්‍යවස්ථාදායකය විසින් සම්මත කරමින් සමුපකාර ව්‍යාපාරය ලංකාව තුල නිළ වශයෙන් ආරම්භ විය. මේ අනුව එම නිළ ආරම්භයද ණය දෙන සමිති ඔස්සේ සිදුවිය. මෙම පනත යටතේ පළමුව ලියාපදිංචි කල සමිතිය වන්නේ දකුණු පළාතේ ගාල්ල වැල්ලබඩ ණය දෙන සමුපකාර සමිතියයි. ඒ 1912 වර්ෂයේදීය. දෙවන හා තෙවනියට ලියාපදිංචි කල සමිති වන්නේ හිනිදුම් පත්තු ණය දෙන සමුපකාර සමිතිය හා වැලිගම් කෝරලයේ ණය දෙන සමුපකාර සමිතියයි.

සකසුරුවම හා ණය ගණුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිති ග්‍රාමීය මට්ටමෙන් පමණක් නොව වර්තමානය වන විට ආයතනිකවද ක්‍රියාත්මක වේ. විවිධ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතනවල සේවක ප්‍රජාවන් සකසුරුවම හා ණය ගණුදෙනු සමුපකාර සමිති ගොඩ නංවා ඇත.

සකසුරුවම හා ණය ගණුදෙනු පිළිබඳ සමුපකාර සමිති හදුන්වන ජනප්‍රිය කෙටි නාමය "සණස" ‍යන්නයි.

මේ වන විට දකුණු පළාත තුල සකසුරුවම් හා ණය ගණුදෙණු පිළිබඳ සමුපකාර සමිති රාශියක් ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම සමිති ඒකාබද්ධ වී තැණුනු ද්විතීයක මට්ටමේ සමිති වන සණස සංගම් හතරක්ද ක්‍රියාත්මක වේ.

පරමාර්ථ
සමුපකාර ප්‍රතිපත්ති අනුව එහි සාමාජිකයන්ගේ ආර්ථික, සමාජයීය සහ සංස්කෘතික අවශ්‍යතා සපුරාලීමත්, සාමාජිකයන් තුල සකසුරුවම් හා අන්‍යෝනාධාරය හාසහ ආත්මාධාරය පිළිබඳ හැගීම් ව්‍යවහාරය දියුණු කිරීමත්, එතුලින් සමුපකාරික සමාජයක් ස්ථාපිත කිරීමත් සණස සමිතියක පරමාර්ථ වේ.

බලතල
ඉහත පරමාර්ත ඉටුකර ගැනීම සඳහා පහත බලතල සමිතියක් සතුවේ.

  • සාමාජිකයන්ගේ අවශ්‍යතාවන් සපුරාලීම සඳහා අරමුදල් ඇති කිරීම
  • සකසුරුවම් හා මුදල් ඉතිරි කිරීම පිළිබඳ වැඩ පිලිවලවල් ඇති කිරීම
  • ආත්මෝපකාරය, අන්‍යෝනාධාරය සහ සදාචාරය පිළිබඳ ගුණධර්ම සාමාජිකයන් තුල ප්‍රග්‍රණ කිරීම
  • ශාරීරික හා අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය ඇති කිරීම හා ඊට අනුබල දීම
  • සාමාජිකයන්ට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය සැපයීමේ හා නිශ්පාදන ද්‍රව්‍ය අළෙවි කිරීමේ නියෝජිතයෙකු වශයෙන් ක්‍රියා කිරීම
  • සාමාජිකයන්ගේ සමාජීය හා සංස්කෘතික අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලීම උදෙසා සුභ සාධන හා ආරක්ෂණ කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම
  • බැංකු කටයුතු කිරීම හා සාමාජිකයන්ට ණයට මුදල් සැපයීම
  • ජාතික හා ග්‍රාමීය සැලසුම් සම්පාදනයේදී හා ක්‍රියාත්මක කාර්යයන්හිදී සාමාජිකයන් නියෝජනය කිරීම
  • ඉඩම්, ගොඩනැගිල සහ යන්ත්‍රෝපකරණ මිලට ගැනීම හා තෑගි වශයෙන් හෝ වෙනත් ආකාරයෙන් අත්කර ගැනිම, බද්දට ගැනීම් හෝ වෙනත් වෙනත් ආකාරයෙන් අත්කර ගැනීම හෝ වෙනත් ආකාරයෙන් බැහැර කිරීම
  • ඉහත පරමාර්ථ සාධනයට අදාල වෙනත් කටයුතු කිරීම

Contact Us | අප සමඟ සම්බන්ධවන්න

 

About Us | Site Map | Report Bugs | Credits | ©2008-2009 Department of Co-Operative Development(sp)